Polskie
Search
K

Biznesowy użytkownik końcowy (SSO)

Przewodnik opisuje proces tworzenia konta i logowania w przypadku użytkowników biznesowych, którzy wdrażają Keeper przez istniejących dostawców tożsamości w zakresie pojedynczego logowania np. Azure,

Utwórz konto Keeper

Sejf Keeper łatwo utworzyć, jego użytkowanie jest bardzo proste i będzie gotowy do użycia w zaledwie kilka minut. Możesz utworzyć sejf Keeper i korzystać z niego, logując się bezpośrednio z Keeper przez zaproszenie e-mailowe od administratora Keeper lub z pulpitu dostawcy SSO.

Utwórz swoje konto - Zaproszenie e-mail

Być może otrzymałeś lub otrzymałaś wiadomość e-mail od administratora Keeper w Twojej organizacji z zaproszeniem do utworzenia konta Keeper zatytułowaną: „Wymagane działanie >> Instrukcje dot. Twojego konta Keeper Security”
Aby utworzyć konto Keeper, kliknij żółty przycisk o domyślnej nazwie: „Skonfiguruj swoje konto teraz”. Nazwa może być inna, jeśli Twoja organizacja zdecydowała się ją spersonalizować.
Twoje konto Keeper zostało wdrożone przez integrację z dostawcą tożsamości SSO (IdP), więc nastąpi automatyczne przekierowanie do Twojego IdP, jeśli bieżąca sesja SSO nie jest aktywna.
Po uwierzytelnieniu do IdP nastąpi przekierowanie do sejfu Keeper. Po uzyskaniu dostępu do swojego sejfu może wyświetlić się okno dialogowe z prośbą o zaakceptowanie „Przenoszenia zawartości sejfu”.
Następnie poprowadzimy Cię przez kroki przewodnika „Szybki Start”, który pomoże Ci zaimportować hasła z Twojej przeglądarki lub innego menedżera haseł (jeśli jest włączony przez Twojego administratora Keeper) lub ręcznie utworzyć nowe wpisy.
Pamiętaj, że moduł Szybki Start mógł został wyłączony przez Twojego administratora Keeper.

Utwórz konto - Pulpit SSO

Możesz też utworzyć swoje konto Keeper, odwiedzając pulpit swojego dostawcy SSO. Jest to „Logowanie inicjowane przez dostawcę tożsamości”. Najpierw zaloguj się do swojego istniejącego konta u dostawcy tożsamości SSO.
Zauważysz, że administrator Keeper zintegrował aplikację Keeper z pulpitem dostawcy tożsamości. Wystarczy kliknąć ikonę Keeper, aby uruchomić aplikację Keeper (Logowanie inicjowane przez IdP)
Następnie poprowadzimy Cię przez kroki przewodnika „Szybki Start”, który pomoże Ci zaimportować hasła z Twojej przeglądarki lub innego menedżera haseł (jeśli jest włączony przez Twojego administratora Keeper) lub ręcznie utworzyć nowe wpisy.
Pamiętaj, że moduł Szybki Start mógł został wyłączony przez Twojego administratora Keeper.

Etapy logowania

Po utworzeniu konta Keeper logowanie do sejfu Keeper będzie proste i bezpieczne. Użytkownicy mogą się zalogować ze strony logowania do sejfu Keeper lub z pulpitu dostawcy SSO.

Logowanie inicjowane przez Keeper

Możesz zalogować się do Keeper, wprowadzając swój adres e-mail lub domenę firmy na stronie logowania Keeper.
Zaloguj się do sejfu Keeper w danym regionie:

Logowanie przez adres e-mail

Na stronie logowania Keeper wprowadź swój adres e-mail i kliknij Dalej
Nastąpi automatyczne przekierowanie do dostawcy tożsamości w celu zalogowania się. Po uwierzytelnieniu do IdP nastąpi przekierowanie do sejfu Keeper.

Logowanie do domeny firmy

Na stronie logowania do sejfu Keeper wybierz: Firmowe logowanie SSO > Domena firmy
Wprowadź domenę firmy i kliknij Połącz
Pamiętaj, że domenę firmy dostarcza Twój administrator Keeper.
Nastąpi automatyczne przekierowanie do dostawcy tożsamości w celu zalogowania się. Po uwierzytelnieniu do IdP nastąpi przekierowanie do sejfu Keeper.

Logowanie inicjowane przez SSO

Zaloguj się do istniejącego dostawcy tożsamości SSO tak jak zazwyczaj.
Wystarczy kliknąć ikonę Keeper, aby uruchomić aplikację Keeper. Nastąpi przekierowanie do sejfu Keeper.

Zatwierdzanie urządzenia

Jeśli logujesz się do Keeper na nowej platformie, może zostać wyświetlone powiadomienie o „zatwierdzaniu urządzenia” (tylko użytkownicy chmury SSO). Jeśli próbujesz zalogować się na nierozpoznanym urządzeniu lub przeglądarce, zatwierdzenie urządzenia musi nastąpić przed przejściem do sejfu Keeper. Użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch metod zatwierdzania: Keeper Push lub Zatwierdzanie przez administratora.
Keeper Push to własnościowy system zatwierdzania urządzeń oparty na powiadomieniach, który wysyła powiadomienia typu push na istniejące rozpoznane urządzenie. To proce samoobsługowy, który umożliwia użytkownikom samodzielne zatwierdzenie urządzenia.
Wybranie opcji Zatwierdzenie przez administratora spowoduje wysłanie do Twojego administratora Keeper prośby o zatwierdzenie urządzenia. Jeśli nie masz istniejącego rozpoznanego urządzenie, będzie to jedyna ścieżka, aby uzyskać dostęp ponownie.
Jeśli wybierzesz Keeper Push, powiadomienia będą pojawiały się w Twoim sejfie na zatwierdzonym urządzeniu lub w zatwierdzonej przeglądarce. Wybierz opcję Tak, aby zatwierdzić nowe urządzenie.
Musisz być aktywnie zalogowany na innym rozpoznanym/zatwierdzonym urządzeniu, aby otrzymać powiadomienie.
Jeśli wybierzesz opcję Zatwierdzenie przez administratora, Twój administrator Keeper otrzyma powiadomienie z prośbą o zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu urządzenia będzie można przejść do sejfu Keeper.
Pamiętaj, że Twój administrator Keeper mógł skonfigurować automatyczny proces zatwierdzania. Wówczas prośba zostanie przetworzona w 15 sekund.