Sejf internetowy i Aplikacja na komputery osobiste (skrót)

Przewodnik użytkownika po Sejfie internetowym Keeper i aplikacji Keeper Desktop na różne platformy.

Twój sejf Keeper

Dzięki Keeper Twoje hasła, loginy i inne informacje osobiste są zapisane w prywatnym i bezpiecznym sejfie cyfrowym. Tutaj możesz wyświetlać i edytować wszystkie swoje poświadczenia do stron internetowych oraz przechowywać ważne pliki i zdjęcia.

Tworzenie nowego konta użytkownika

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, wybierz opcję Utwórz konto na stronie logowania i wprowadź swój adres e-mail. Następnie poprosimy Cię o utworzenie i potwierdzenie hasła głównego. To będzie jedyne hasło do zapamiętania -- nie zapomnij swojego hasła głównego! Na koniec poprosimy o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na Twój adres e-mail.

Po utworzeniu sejfu Keeper poprowadzimy Cię przez kroki przewodnika „Szybki Start”, który pomoże Ci zaimportować hasła z Twojej przeglądarki lub innego menedżera haseł lub ręcznie utworzyć nowe wpisy.

Tworzenie konta dla przedsiębiorstw (SSO) i logowanie

Użytkowników kont dla przedsiębiorstw (SSO) zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem uzupełniającym: „Biznesowy użytkownik końcowy (SSO)”, który można znaleźć w podsekcji tego przewodnika. Zawiera on szczegóły dotyczące tworzenia kont, etapów logowania oraz zatwierdzania urządzeń.

Tworzenie nowego wpisu

Twoje hasła, loginy, numery kart kredytowych, konta bankowe i inne osobiste informacje są zapisane w Twoim prywatnym cyfrowym sejfie (jako wpisy) i są zaszyfrowane na Twoim urządzeniu przy użyciu 256-bitowego klucza AES. Aby rozpocząć, wystarczy kliknąć: + Utwórz nowy > Wpis.

Importowanie haseł

Keeper może też importować loginy i hasła bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, innego menedżera haseł lub pliku tekstowego (.csv).

Naciśnij Dalej, aby zainstalować narzędzie importowania Keeper i rozpocząć proces.

Po zainstalowaniu narzędzia importowania poprosimy Cię o skopiowanie i wklejenie kodu lub „tokenu” z sejfu do narzędzia importowania.

Keeper wyświetli strony i powiązane z nimi loginy i hasła bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej. Możesz przejrzeć raport i odznaczyć te hasła i loginy, których nie chcesz importować. Gdy skończysz sprawdzanie danych, kliknij: Dodaj do Keeper, aby importować wybrane hasła.

Jeśli korzystasz z innego menedżera haseł lub jeśli Twoje hasła są zapisane w pliku tekstowym (.csv), możesz importować hasła, wybierając najpierw z listy źródło importowania danych. Następnie kliknij: Zobacz instrukcje importowania i postępuj zgodnie z nimi.

W przypadku użytkowników biznesowych importowanie haseł może nie być dostępne, jeśli zdecydował tak administrator Keeper.

Pobierz aplikacje Keeper

Pobierz Keeper, aby uzyskać dostęp do sejfu Keeper z dowolnej platformy i móc korzystać z niego do wszystkich aplikacji na wszystkich Twoich urządzeniach.

Odwiedź: https://keepersecurity.com/download, aby pobrać aplikację Keeper na wszystkie Twoje urządzenia stacjonarne i mobilne.

Uwaga: Aplikacja Keeper dla systemu iOS i Android dla użytkowników SSO Cloud pojawi się wkrótce (prawdopodobnie 1.12.2020).

Uwaga: W przypadku użytkowników SSO Cloud wymagane jest rozszerzenie przeglądarki Keeper v15 lub nowsze

Organizacja

Foldery i podfoldery

Keeper umożliwia Ci organizowanie swoich wpisów w foldery i podfoldery. Aby utworzyć folder, kliknij + Utwórz Nowy > Folder.

Aby utworzyć podfolder, kliknij prawym przyciskiem myszy na istniejący/nadrzędny folder, po czym kliknij Nowy folder.

Przenoszenie i skróty

Przeciągnij i upuść wpisy, które chcesz przechowywać w folderze lub podfolderze, po czym kliknij Przenieś lub Utwórz skrót. Jeśli chcesz przenieść kilka wpisów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij poszczególne elementy, aby przeciągnąć je i opuścić.

Skróty, np. pliki aliasu, mogą istnieć w dwóch lub więcej miejscach i w przypadku edycji zostaną zmienione razem.

Przenoszenie i skróty są dostępne również w kontekstowym menu opcji, które można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy na wpis lub folder.

Ulubione

Kliknij wpis prawym przyciskiem myszy, aby oznaczyć go jako „Ulubiony”. Oznaczenie to ma na celu ułatwienie zlokalizowania najczęściej odwiedzanych przez Ciebie stron.

Udostępnianie

Twórz i udostępniaj wpisy i foldery w bezpieczny sposób i zarządzaj nimi razem z istniejącymi użytkownikami Keeper, takimi jak rodzina, znajomi i współpracownicy.

Udostępnij wpis

Podczas wyświetlania wpisu kliknij: Opcje > Udostępnianie.

Wprowadź adresy e-mail użytkowników Keeper, po czym wybierz ich rodzaj uprawnień z rozwijanego menu.

Rodzaj uprawnienia

Poziom uprawnienia

Może edytować

Użytkownicy w folderze mogą edytować ten wpis

Może udostępniać

Użytkownicy w folderze mogą udostępniać ten wpis

Może edytować i udostępniać

Użytkownicy w folderze mogą edytować i udostępniać ten wpis

Tylko do odczytu

Użytkownicy mogą tylko wyświetlać wpis

Uczyń właścicielem

Użytkownik będzie właścicielem wpisu i będzie zarządzał uprawnieniami do udostępniania

Udostępnij folder

Kliknij: Utwórz nowy > Folder udostępniony.

Kliknij rozwijane menu, aby wybrać, gdzie chcesz umieścić folder udostępniony. Kliknij: Edytuj, aby dodać wpisy i użytkowników, ustawić rodzaje uprawnień i domyślne ustawienia folderu.

Domyślne ustawienia folderu

Rodzaj uprawnienia

Poziom uprawnienia

Może zarządzać wpisami

Może dodawać lub usuwać użytkowników

Może zarządzać wpisami

Może dodawać lub usuwać wpisy

Może zarządzać użytkownikami i wpisami

Może dodawać lub usuwać użytkowników i wpisy

Brak uprawnienia użytkownika

Tylko do odczytu

Gdy domyślne ustawienia zostaną wybrane, będą odnosić się tylko do użytkowników i wpisów dodanych po wprowadzeniu zmiany. Użytkowników i wpisy dodane przed wprowadzeniem domyślnych ustawień należy zmienić indywidualnie lub przez zmianę grupową.

Tożsamość i płatności

Sekcja: Tożsamość i płatność to miejsce, gdzie możesz bezpiecznie przechowywać swoje dane kontaktowe i adresowe oraz numery kart kredytowych.

W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij: Tożsamość i płatność, wprowadź nazwę użytkownika i kliknij: + Numer telefonu oraz + Adres, aby wprowadzić informacje.

Główne funkcje

Generator haseł

Długie, losowe hasła tworzone oddzielnie dla każdego logowania pomogą zabezpieczyć Twoje informacje i ograniczyć ryzyko naruszenia danych. Keeper generuje i przechowuje w bezpieczny sposób silne, losowe hasła dla wszystkich Twoich stron i aplikacji – wystarczy tylko kliknąć ikonę kostki.

NIE spowoduje to automatycznej zmiany istniejącego hasła logowania do strony. Aby zastąpić stare hasło nowym silniejszym, musisz odwiedzić sekcję zmiany hasła na odpowiedniej stronie internetowej.

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe umożliwiają przechowywanie dodatkowych ważnych informacji, takich jak odpowiedzi na pytania zabezpieczające lub numer paszportu. Pola niestandardowe są tworzone parami: „Nazwa pola niestandardowego” oraz „Wartość pola niestandardowego”.

Pamiętaj, że „ukryte” wartości pól niestandardowych są dostępne tylko dla biznesowych użytkowników Keeper.

Automatyczne uruchamianie

Automatyczne uruchamianie umożliwia bezpieczną i szybką nawigację do Twoich ulubionych stron internetowych. Wystarczy kliknąć URL wpisu, aby uruchomić stronę i zalogować się z Keeper w nowym oknie.

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa nadaje Twoim hasłom ogólną ocenę bezpieczeństwa i pozwala zobaczyć na wskaźniku siły hasła, które z nich są za słabe (kolor czerwony oznacza najsłabsze hasła, a zielony najsilniejsze).

Aby edytować hasło wpisu, kliknij wpis znajdujący się na liście (wciąż będzie konieczne zaktualizowanie hasła na stronie danego wpisu, aby odpowiadało nowemu hasłu w Twoim sejfie)

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe do stron internetowych i aplikacji

(1) Na docelowej stronie internetowej odwiedź ekran uwierzytelniania dwuskładnikowego, który zazwyczaj znajduje się w ustawieniach zabezpieczeń. Jest ono czasem nazywane „weryfikacją przy logowaniu” lub „weryfikacją dwuetapową”. Zrób zrzut ekranu kodu QR lub skopiuj tajny kod do schowka.

(2) W obrębie wpisu Keeper wybierz: Edytuj > Dodaj kod dwuskładnikowy

(3) Prześlij zrzut ekranu dwuskładnikowe kodu QR (z kluczem bezpieczeństwa) powiązanego ze stroną lub aplikacją. Jeśli kod QR nie został wyświetlony, użyj metody wprowadzania ręcznego. Wprowadź kod podany w sekcji „Tajny klucz” – jest to najczęściej 32-cyfrowy kod, i wypełnij pozostałe pola.

(4) Po dodaniu klucza bezpieczeństwa do wpisu w sejfie, w ramach wpisu Keeper zostanie wygenerowany kod dwuskładnikowy.

(5) Kod dwuskładnikowy będzie często generowany ponownie i można go wówczas skopiować i wprowadzić na stronie lub w aplikacji po zalogowaniu przez nazwę użytkownika i hasło.

KeeperFill

Dzięki rozszerzeniu przeglądarki KeeperFill możesz automatycznie wypełniać swoje hasła i zapisywać nowe poświadczenia logowania w swoim sejfie. KeeperFill jest dostępny w wersji dla każdej przeglądarki (Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge i Opera).

Odwiedź naszą stronę pobierania i pobierz KeeperFill dla swojej przeglądarki.

Automatyczne wypełnianie pól z KeeperFill

Po pobraniu rozszerzenie przeglądarki KeeperFill pojawi się w prawym górnym rogu okna przeglądarki (w przypadku Safari pojawi się na środku po lewej).

Po zalogowaniu do sejfu internetowego Keeper nastąpi automatyczne logowanie do rozszerzenia przeglądarki KeeperFill. Możesz się też zalogować przez kliknięcie ikony Keeper zlokalizowanej na pasku narzędzi Twojej przeglądarki i wprowadzenie adresu e-mail i hasła głównego.

Jeśli logujesz się na daną stronę internetową po raz pierwszy i jesteś zalogowany do KeeperFill, wyświetlone zostanie zapytanie, czy chcesz wypełnić automatycznie swój login. Aby to zrobić, kliknij Tak.

Kliknięcie ikony kłódki Keeper w polu logowania umożliwia wyświetlenie i edytowanie pasującego wpisu (lub utworzenie nowego). Kliknij przycisk wypełniania, aby uzupełnić swoje dane logowania lub kliknij Pokaż więcej, aby wyświetlić/wypełnić poszczególne pola.

Łatwo dostępne pole wyszukiwania dostępne w KeeperFill umożliwia wyszukiwanie treści w sejfie, aby szybko zlokalizować i uzupełnić dane logowania i dane prywatne, takie jak adres.

Utwórz nowe wpisy

Keeper rozpozna, gdy wyświetlisz formularz logowania i jeśli wpis nie został jeszcze utworzony, przypomni Ci o tym.

Kliknij: + Utwórz nowy wpis

Sprawdź i zedytuj szczegóły wygenerowanego wpisu Keeper i kliknij znacznik wyboru, aby uzupełnić i zapisać wpis w sejfie Keeper.

Zmiana haseł

KeeperFill ułatwia zmianę istniejących haseł. Gdy wyświetlisz formularz zmiany hasła na danej stronie internetowej, Keeper zapyta Cię, czy potrzebujesz pomocy przy zmianie hasła. Jeśli klikniesz Tak, Keeper poprowadzi Cię przez kilka szybkich kroków zmiany hasła i jednocześnie zaktualizuje wpis w Twoim sejfie. Te kroki będą obejmowały serię monitów ze szczegółami następujących działań:

 • Wypełniaj automatycznie swoje stare/obecne hasła

 • Automatyczne generowanie i wypełnianie nowego bezpiecznego hasła

 • Potwierdź zmiany i zapisz je w swoim sejfie

Przypomnienie KeeperFill o zmianie hasła

Bezpieczne dodatki

Bezpieczne przechowywanie plików

Keeper oferuje Bezpieczne miejsce na pliki, aby chronić Twoje poufne pliki, zdjęcia i nagrania. Możesz w bezpieczny sposób przesyłać i przechowywać w swoim sejfie Keeper takie pliki jak zdjęcia paszportowe, dokumentację medyczną, prawo jazdy, dokumenty podatkowe i kredytowe, nagrania i wszelkie inne poufne pliki.

Pliki mogą być dodane do istniejącego wpisu lub możesz utworzyć niezależny wpis do przechowywania pliku oddzielnie od innych danych logowania.

Kliknij: + Pliki lub zdjęcia, aby przesłać plik lub przeciągnij i upuść plik bezpośrednio do swojego sejfu.

BreachWatch

BreachWatch to zaawansowana i bezpieczna funkcja dodatkowa, która monitoruje dark web w poszukiwaniu naruszonych kont odpowiadających wpisom przechowywanym w Twoim sejfie Keeper. BreachWatch ostrzega Cię i umożliwia podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony przed hakerami. Po aktywowaniu BreachWatch nieprzerwanie monitoruje, czy poświadczenia nie zostały naruszone i informuje Cię, jeśli któreś z nich są zagrożone.

Aby rozpocząć skanowanie BreachWatch, w menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij BreachWatch > Zaczynamy.

Następnie BreachWatch zeskanuje wpisy i poinformuje Cię o powiązanym z nimi ryzyku. Możesz kliknąć poszczególne wpisy na liście, aby zobaczyć kroki, które należy podjąć, aby usunąć ryzyko lub zagrożenie.

Usunięcie ryzyka wymaga zmiany hasła na danej stronie internetowej. Po zmianie hasła należy zaktualizować odpowiadający mu wpis w sejfie Keeper, dodając nowe hasło.

Jeśli klikniesz Ignoruj, wpis zostanie pominięty w przyszłych skanowaniach aż do momentu zresetowania hasła. Możesz też nie podejmować żadnego działania (odroczenie odpowiedzi) i nie zmieniać haseł objętych ryzykiem. Wówczas będą wciąż zagrożone.

Konfiguracja uwierzytelniania dwuskładnikowego

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) zapewnia dodatkowy poziom ochrony podczas logowania do sejfu Keeper lub innej strony lub aplikacji, prosząc o podanie drugiego kodu dostępu.

Zaleca się włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego w przypadku bardzo cennych lub poufnych kont (np. kont bankowych, medycznych lub do mediów społecznościowych).

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla Twojego sejfu Keeper, w rozwijanym menu konta kliknij: Ustawienia > Bezpieczeństwo, przesuń przełącznik „Uwierzytelnianie dwuskładnikowe” i wybierz metodę uwierzytelniania.

Konfiguracja wiadomości tekstowej:

(1) Przełącznik Wiadomości tekstowej jest włączony domyślnie. Z rozwijanego menu wybierz region (US+1 jest ustawiony jako domyślny), wprowadź 10-cyfrowy numer telefonu, uwzględniając kod rejonu i kliknij Dalej.

(2) Aby potwierdzić, że to zaufany numer i urządzenie, wprowadź kod sejfu Keeper, który został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu. Z rozwijanego many wybierz czas obowiązywania kodu 2FA i kliknij Dalej.

Będziemy prosić o kod 2FA przy każdym logowaniu do Twojego sejfu, chyba że wybierzesz inny czas obowiązywania kodu. Klienci biznesowi mogą zostać poproszeni o wprowadzenie kodu przy każdym logowaniu, jeśli zostanie to tak określone przez ich administratora Keeper.

Kody są ważne tylko kilka minut; jeśli potrzebujesz nowy kod, kliknij Wyślij nowy kod

(3) Następnie zostaną wyświetlone kody zapasowe. Jeśli nie możesz otrzymasz kodu dwuskładnikowego na podany numer telefonu, możesz wprowadzić jeden z poniższych kodów. Kliknij: „Zapisałem podane kody”, aby zakończyć.

Jeśli NIE otrzymujesz wiadomości SMS od Keeper, użyj metody TOTP lub skontaktuj się z support@keepersecurity.com, aby rozwiązać problem.

Konfiguracja Google i Microsoft Authenticator (TOTP):

(1) Przełącz na „Google i Microsoft Authenticator (TOTP)” i kliknij Dalej

(2) Korzystając z urządzenia z aplikacją Google lub Microsoft Authenticator, zeskanuj wyświetlony kod QR. Aplikacja potwierdzi kod QR i wygeneruje kod weryfikacyjny.

(3) Wprowadź kod weryfikacyjny i kliknij Dalej

Będziemy prosić o kod 2FA przy każdym logowaniu do Twojego sejfu, chyba że wybierzesz inny czas obowiązywania kodu. Klienci biznesowi mogą zostać poproszeni o wprowadzenie kodu przy każdym logowaniu, jeśli zostanie to tak określone przez ich administratora Keeper.

(4) Następnie zostaną wyświetlone kody zapasowe. Jeśli nie możesz otrzymasz kodu dwuskładnikowego na podany numer telefonu, możesz wprowadzić jeden z poniższych kodów. Kliknij: „Zapisałem podane kody”, aby zakończyć.

Aby użyć Azure MFA (przez aplikację Microsoft Authenticator) jako TOTP, administrator Azure musi zezwolić na użycie metody weryfikacji „Kod weryfikacyjny z aplikacji mobilnej lub token sprzętowy” podczas konfiguracji MFA w Azure.

Konfiguracja KeeperDNA:

Keeper DNA to metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego, wykorzystująca smart watch jako drugi składnik.

Aby skorzystać z tej funkcji, przesuń przełącznik znajdujący się przy ikonie Keeper DNA, po czym skorzystaj z tych linków, aby skonfigurować Keeper DNA na preferowanej platformie:

Ustawienia

Użytkownicy mogą zmienić określone funkcje, takie jak język, motyw czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe w menu Ustawienia. Aby wyświetlić menu Ustawienia, skorzystaj z Rozwijanego menu konta.

Zastrzeżenia ogólne

 • Wybierz nowy motyw kolorów

 • Konfiguracja wygaśnięcia schowka

 • Wybierz inny język: angielski US lub UK, hiszpański, japoński, rumuński, chiński uproszczony i tradycyjny, francuski, koreański, rosyjski, arabski, grecki, holenderski, słowacki, portugalski brazylijski, hebrajski, polski, niemiecki, włoski, portugalski

 • Zresetuj hasło główne

 • Resetuj pytanie zabezpieczające

 • Zmień adres e-mail

 • Zlokalizuj i usuń duplikaty wpisów

 • Usuń wszystkie swoje wpisy

Bezpieczeństwo

KeeperFill

Odinstaluj

Poniższe instrukcje dotyczą odinstalowania Aplikacji na komputery osobiste - Desktop App (Menedżer haseł Keeper) z systemu operacyjnego Mac i Windows.

Odinstalowanie Menedżera haseł Keeper spowoduje usunięcie danych z Keeper na lokalnym urządzeniu. Dane przechowywane w chmurze aplikacji Keeper (Cloud Security Vault) NIE zostaną usunięte.

Mac

 1. Przeciągnij ikonę Menedżera haseł Keeper do folderu Śmieci.

 2. Opróżnij kosz.

Odinstalowanie Menedżera haseł Keeper spowoduje również usunięcie rozszerzenia przeglądarki KeeperFill z Safari. Dane przechowywane w chmurze aplikacji Keeper (Cloud Security Vault) NIE zostaną usunięte.

Windows

 1. Przejdź do: Menu Start systemu Windows > Ustawienia > Aplikacje i funkcje.

 2. W sekcji Aplikacje i funkcje wybierz aplikację Menedżer haseł Keeper.

 3. Kliknij Odinstaluj.

 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że aplikacja i powiązane z nią informacje zostaną odinstalowane, kliknij Odinstaluj, aby potwierdzić.

 5. Kontrola konta użytkownika poprosi o potwierdzenie zmian wprowadzanych na urządzeniu. Naciśnij Tak, aby je potwierdzić.

Dane kontaktowe

Dział wsparcia: support@keepersecurity.com

Dział wsparcia dla klientów biznesowych: business.support@keepersecurity.com

Strona z najczęściej zadawanymi pytaniami: https://keepersecurity.com/faq.html

Dodatkowe nagrania dla użytkowników są dostępne tutaj: https://keepersecurity.com/support

Last updated