Eindgebruiker grote ondernemingen (SSO)

In deze gids wordt het maken en het aanmeldingsproces uitgelegd voor gebruikers van grote ondernemingen die Keeper gebruiken via een bestaande Single Sign-On Identity Provider (IdP).

Maak uw Keeper-account

Uw Keeper-kluis is eenvoudig om te maken, eenvoudig om te gebruiken en u hebt hem binnen een paar minuten ingesteld. U kunt uw Keeper-kluis maken en gebruiken door rechtstreeks aan te melden vanuit Keeper via een mailuitnodiging van uw Keeper-beheerder of via het dashboard van uw SSO-provider.

Uw account maken - mailuitnodiging

U hebt mogelijk een e-mail gehad van de Keeper-beheerder van uw organisatie, waarbij u wordt uitgenodigd om een Keeper-account te maken. De onderwerpregel bevat mogelijk de volgende tekst: 'Actie vereist >> Instructies voor uw Keeper Security-account'

Om een Keeper-account te maken, klikt u op de gele actieknop waarop standaard de tekst 'Stel nu uw account in' wordt weergegeven. Het is ook mogelijk dat uw organisatie heeft gekozen voor een aanpassing van deze tekst

Aangezien uw Keeper-account wordt opgezet via uw Single Sign-On Identity Provider (IdP)-integratie, wordt u automatisch doorgeleid en moet u authenticeren bij uw IdP als uw huidige SSO-sessie niet actief is.

Zodra u zich met succes hebt aangemeld bij de IdP, wordt u doorgestuurd naar uw Keeper-kluis. Als u naar uw kluis gaat, wordt er mogelijk een 'kluisoverdracht'-acceptatievenster weergegeven.

U wordt door een 'snelstart'-walkthrough geleid waarmee u wachtwoorden kunt importeren uit uw browser of een andere wachtwoordbeheerder (indien ingeschakeld door uw Keeper-beheerder), of u kunt handmatig nieuwe records maken.

Let op, de snelstart-module is mogelijk uitgeschakeld door uw Keeper-beheerder.

Uw account maken - SSO-dashboard

U kunt ook uw Keeper-account maken door naar het dashboard van uw SSO-provider te gaan. Dit wordt 'Aanmelden via identiteitsprovider' genoemd. Meld u eerst aan bij uw bestaande Single Sign-On-identiteitsprovider zoals u normaal gesproken doet.

U ziet dat uw Keeper-beheerder Keeper heeft geïntegreerd in het dashboard van uw identiteitsprovider. Klik op het Keeper-symbooltje om de aanmelding bij de Keeper-app via de IdP te starten.

U wordt door een 'snelstart'-walkthrough geleid waarmee u wachtwoorden kunt importeren uit uw browser of een andere wachtwoordbeheerder (indien ingeschakeld door uw Keeper-beheerder), of u kunt handmatig nieuwe records maken.

Let op, de snelstart-module is mogelijk uitgeschakeld door uw Keeper-beheerder.

Aanmeldingsstromen

Zodra uw Keeper-account is gemaakt, kunt u zich heel eenvoudig en veilig aanmelden bij uw Keeper-kluis. Gebruikers kunnen dit doen vanaf de aanmeldingspagina voor Keeper's kluis, of via het dashboard van hun SSO-provider.

Aanmelden via Keeper

U kunt zich aanmelden bij Keeper door het e-mailadres of het domein van de onderneming in te vullen op de aanmeldingspagina van Keeper.

Aanmelden bij uw Keeper-kluis op regio:

Aanmelden via e-mailadres

Vul op de aanmeldingspagina van Keeper uw e-mailadres in en klik op 'Volgende'

U wordt automatisch doorgeleid naar uw identiteitsprovider om aan te melden. Zodra u zich met succes hebt aangemeld bij de IdP, wordt u doorgestuurd naar uw Keeper-kluis.

Aanmelden bij ondernemingsdomein

Selecteer vanaf de aanmeldingspagina van de Keeper-kluis SSO-aanmelding grote ondernemingen > Domein grote onderneming

Voer het domein van uw grote onderneming in en klik op 'Verbinden'

Let op, het domein van uw grote onderneming wordt verstrekt door uw Keeper-beheerder.

U wordt automatisch doorgeleid naar uw identiteitsprovider om aan te melden. Zodra u zich met succes hebt aangemeld bij de IdP, wordt u doorgestuurd naar uw Keeper-kluis.

Aanmelden via SSO

Meld u aan bij uw bestaande Single Sign-On identiteitsprovider zoals u dat normaal ook doet.

Klik op het Keeper-symbooltje om de Keeper-app te starten om doorgeleid te worden naar uw Keeper-kluis.

Apparaatgoedkeuringen

Als u zich aanmeldt bij Keeper op een nieuw platform, ontvangt u mogelijk een 'apparaatgoedkeuring'-melding (alleen SSO Cloud-gebruikers). Als u zich probeert aan te melden bij een niet-herkend apparaat of niet-herkende browser, moet er eerst apparaatgoedkeuring plaatsvinden voor u verder kunt naar uw Keeper-kluis. Gebruikers kunnen uit twee goedkeuringsmethoden kiezen: Keeper Push of beheerdersgoedkeuring.

Keeper Push is Keeper’s eigen op meldingen gebaseerde apparaatgoedkeuringssysteem dat een pushbericht naar een bestaand, erkend apparaat stuurt. Dit is een zelfbedieningsproces waarmee gebruikers de apparaatgoedkeuring zelfstandig kunnen afhandelen.

Beheerdersgoedkeuring stuurt een melding naar uw Keeper-beheerder met het verzoek om apparaatgoedkeuring. Als u geen bestaand, erkend apparaat heeft, is dit de enige manier om weer toegang te krijgen.

Als u Keeper Push selecteert, wordt een melding (push) weergegeven in uw kluis op een goedgekeurd apparaat of in een goedgekeurde browser. Selecteer 'Ja' om het nieuwe apparaat goed te keuren.

U moet actief zijn aangemeld bij een ander, erkend/goedgekeurd apparaat om de melding te ontvangen.

Als u kiest voor Beheerdersgoedkeuring, ontvangt uw Keeper-beheerder de melding voor goedkeuring. Zodra het apparaat is goedgekeurd, kunt u doorgaan naar uw Keeper-kluis.

Let op, uw Keeper-beheerder heeft automatische goedkeuringen mogelijk geconfigureerd, in welk geval het verzoek binnen 15 seconden wordt behandeld.

Last updated