Webkluis en desktop-app (beknopt)

Gebruikershandleiding voor de Keeper-webkluis en cross-platform, de Keeper-desktop-app.

Uw Keeper-kluis

Met Keeper worden uw wachtwoorden, aanmeldingsgegevens en persoonsgegevens opgeslagen in een digitale, veilige privé-kluis. Hier kunt u alle aanmeldingsgegevens en details voor websites bekijken en bewerken, en belangrijke bestanden en foto's opslaan.

Een nieuwe gebruikersaccount maken

Als u een nieuwe gebruiker bent, klikt u op 'Account maken' op de aanmeldingspagina en voert u uw e-mailadres in. U wordt vervolgens gevraagd om een hoofdwachtwoord te maken en bevestigen. Dit is het enige wachtwoord dat u hoeft te onthouden - vergeet uw hoofdwachtwoord niet! Tot slot wordt u gevraagd om de verificatiecode in te voeren die per e-mail naar u is gestuurd.

Zodra uw Keeper-kluis is gemaakt, wordt u door een 'snelstart'-walkthrough geleid. U wordt geholpen bij het importeren van wachtwoorden uit uw browser of andere wachtwoordbeheerder, of bij het handmatig maken van nieuwe records.

Account maken voor en aanmelden bij grote ondernemingen (SSO)

Gebruikers van grote ondernemingen (SSO) kunnen onze aanvullende 'Eindgebruiker grote ondernemingen (SSO)'-gids raadplegen. U vindt deze in de subsectie van deze gids voor details over het maken van een account, aanmeldingsstromen en apparaatgoedkeuringen.

Nieuwe records maken

Uw wachtwoorden, aanmeldingsgegevens, creditcardnummers, bankrekeningen en andere persoonsgegevens worden opgeslagen in uw digitale privékluis (als 'records') en worden versleuteld op uw apparaat via 256-bits AES. Om te beginnen, klikt u op + Nieuwe maken > Record.

Wachtwoorden importeren

Keeper kan ook aanmeldingsgegevens en wachtwoorden rechtstreeks importeren vanuit uw browser, een andere wachtwoordbeheerder of een tekstbestand (.csv).

Klik op 'Volgende' om de importeertool van Keeper te installeren en het importproces te starten.

Na de installatie van de importeertool wordt u gevraagd om een code of 'tekenreeks' te kopiëren en plakken vanuit de kluis in de importeertool.

Keeper rapporteert websites en de betreffende aanmeldingsgegevens en wachtwoorden rechtstreeks vanuit uw browser. U kunt vervolgens door het rapport bladeren en de vinkjes verwijderen bij degene die u niet wilt importeren. Zodra u klaar bent met de controle van het rapport, klikt u op 'Toevoegen aan keeper' om het geselecteerde wachtwoord te importeren.

Als u een bestaande wachtwoordbeheerder gebruikt of als uw wachtwoorden zijn opgeslagen in een tekstbestand (.csv), kunt u die wachtwoorden importeren door eerst uw importbron te selecteren in de lijst en vervolgens te klikken op 'Importinstructies weergeven' om de verstrekte instructies te volgen.

Gebruikers van grote ondernemingen, het importeren van wachtwoorden is mogelijk niet beschikbaar zoals bepaald door uw Keeper-beheerder.

Keeper-apps downloaden

Download Keeper om naar uw Keeper-kluis te gaan vanaf een willekeurig platform en die te gebruiken voor eigen apps op al uw apparaten.

ga naar https://keepersecurity.com/download om de Keeper-app voor al uw desktop- en mobiele apparaten te downloaden.

Let op: de Keeper-app voor iOS en Android voor SSO Cloud-gebruikers wordt binnenkort uitgebracht (schatting 1-12-2020).

Let op: u hebt Keeper-browserextensie v15 en nieuwer nodig voor SSO Cloud-gebruikers

Organisatie

Mappen en submappen

Met Keeper kunt u uw records indelen in mappen en submappen. Om een map te maken, klikt u op + Nieuwe maken > Map.

Om een submap te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de bestaande/bovenliggende map en klikt u op 'Nieuwe map'.

Verplaatsen en snelkoppelingen

Versleep de record(s) die u wilt opslaan in een map of submap, en klik op 'Verplaatsen' of 'Snelkoppeling maken'. Om meerdere records te verplaatsen, houd u 'Shift' ingedrukt en klikt u op de items die u wilt verslepen.

Snelkoppelingen zoals aliasbestanden kunnen op meerdere plekken tegelijk bestaan en veranderen samen als ze worden bewerkt.

U kunt ook verplaatsen en snelkoppelingen maken door rechts te klikken op een record of map om een menu met contextuele opties te genereren.

Favorieten

Door rechts te klikken op een record, kunt u de record 'Favoriet' maken. Op die manier kunt u de sites die u het vaakst bezoekt eenvoudig vinden.

Delen

Maak, deel en beheer records en mappen veilig met bestaande Keeper-gebruikers, zoals familie, vrienden en collega's.

Een record delen

Klik tijdens het weergeven van een record op Opties > Delen.

Voer het e-mailadres/de e-mailadressen in van de Keeper-gebruikers en kies vervolgens het machtigingstype in de vervolgkeuzelijst.

Machtigingstype

Machtigingsniveau

Bewerken mogelijk

Gebruikers in deze map mogen deze record bewerken

Delen mogelijk

Gebruikers in deze map mogen deze record delen

Bewerken en delen mogelijk

Gebruikers in deze map mogen deze record bewerken en delen

Alleen-lezen

Gebruikers mogen deze record alleen weergeven

Eigendom overdragen

De gebruiker is de eigenaar van de record en beheert de deelmachtigingen

Een map delen

Klik op Nieuwe maken > Gedeelde map.

Klik in het vervolgkeuzemenu om te kiezen waar u de gedeelde map wilt plaatsen. Klik op 'Bewerken' om records(s) en gebruiker(s) toe te voegen, machtigingstypen in te stellen, evenals de standaardinstellingen van de map.

Standaard mapinstellingen

Machtigingstype

Machtigingsniveau

Gebruikersbeheer mogelijk

Gebruikers kunnen toegevoegd of verwijderd worden

Recordbeheer mogelijk

Records kunnen toegevoegd of verwijderd worden

Gebruikers- en recordbeheer mogelijk

Gebruikers en records kunnen toegevoegd of verwijderd worden

Geen gebruikersmachtiging

Alleen weergave mogelijk

Zodra de standaardconfiguratie is ingesteld, heeft dit alleen betrekking op gebruikers en records die zijn toegevoegd nadat de wijziging is aangebracht. Om gebruikers of records te wijzigen die zijn toegevoegd voorafgaand aan de standaardconfiguratie, moeten die items afzonderlijk of via een bulkwijziging worden gewijzigd.

Identiteit en betalingen

Identiteit en betalingen is de plek voor u om uw persoonlijke contact-/adresgegevens en creditcardnummers veilig te bewaren.

Klik vanuit het linker navigatiemenu op 'Identiteit en betalingen', voer een gebruikersnaam in en klik op telefoonnummer en adres om de betreffende gegevens in te voeren.

Hoofdkenmerken

Wachtwoordgenerator

Lange, willekeurige wachtwoorden die worden gemaakt voor elke aanmelding helpen u om uw gegevens te beschermen en om uw blootstelling aan gegevenslekken te verlagen. Keeper genereert sterke, willekeurige wachtwoorden en slaat deze veilig op voor al uw sites en apps met een klik op de dobbelsteen.

Hiermee wijzigt u NIET automatisch het bestaande wachtwoord voor aanmelding voor de website. U moet nog steeds naar het 'Wachtwoord wijzigen'-formulier van de betreffende website gaan om het oude wachtwoord aan te passen aan het nieuwe, sterkere wachtwoord.

Aangepaste velden

Met aangepaste velden kunt u aanvullende belangrijke gegevens opslaan, zoals het antwoord op de beveiligingsvraag van een site of uw paspoortnummer. Aangepaste velden worden in paren gemaakt: 'Aangepaste veldnaam' en 'Aangepaste veldwaarde'.

Let op, 'gemaskeerde' aangepaste velden zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van Keeper Enterprise.

Autom. lanceren

Met Autom. lanceren kunt u veilig en snel naar uw favoriete websites navigeren. Klik op de website-URL van een record om deze te lanceren en aan te melden met Keeper in een nieuw venster.

Beveiligingscontrole

Met Beveiligingscontrole geeft u uw wachtwoorden een algemene beveiligingsscore en ziet u duidelijk welke wachtwoorden zwak zijn via een visuele indicator voor wachtwoordsterkte (rood is het zwakst, groen het sterkst).

U kunt de record van een wachtwoord bewerken door op een record te klikken van de verstrekte lijst (u moet nog steeds het wachtwoord bijwerken op de website van de record om overeen te komen met het nieuwe, corresponderende wachtwoord in uw kluis).

2FA voor websites en apps

(1) Ga op de doelwebsite naar het twee-factor-authenticatiescherm. Over het algemeen vindt u dat bij de beveiligingsinstellingen. Dit wordt ook wel 'aanmeldingsverificatie' of 'tweestapsverificatie' genoemd. Maak een screenshot van het QR-patroon of kopieer de geheime code naar het klembord.

(2) Selecteer binnen een Keeper-record Bewerken > Twee-factor-code toevoegen

(3) Upload het screenshot van het QR-patroon met de twee-factor-code (met beveiligingssleutel) gekoppeld aan de website of app. Als er geen QR-patroon is, gebruikt u de handmatige invoermethode. Voer de code in onder 'Geheime sleutel', vaak een code van 32 cijfers en vul de rest van de velden in.

(4) Nadat u de beveiligingscode hebt toegevoegd aan de kluisrecord, wordt een twee-factor-code gegenereerd in de Keeper-record.

(5) De twee-factor-code wordt regelmatig opnieuw gegenereerd en kan vervolgens gekopieerd worden en ingevuld in de website of app wanneer daarom wordt gevraagd na aanmelding met een gebruikersnaam en wachtwoord.

KeeperFill

Met de KeepFill-browserextensie kunt u uw wachtwoorden automatisch invullen en nieuwe aanmeldingsgegevens opslaan in uw kluis. KeeperFill is beschikbaar voor elke browser (Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge en Opera).

Download KeeperFill voor uw browser door naar onze pagina met downloads te gaan.

Automatisch invullen met KeeperFill

Na het downloaden wordt de KeeperFill-browserextensie weergegeven rechtsboven in uw browservenster (in Safari links van het midden).

U wordt automatisch aangemeld bij de KeeperFill-browserextensie bij het aanmelden bij de Keeper-webkluis. U kunt zich ook aanmelden door op het Keeper-symbooltje te klikken in de werkbalk van de browser en uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in te vullen.

Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt bij een site terwijl u bent aangemeld bij KeeperFill, wordt u gevraagd of u uw aanmeldingsgegevens automatisch wilt invullen. Als dat zo is, klikt u op 'Ja'.

U kunt ook op het hangslotsymbooltje van Keeper klikken in een aanmeldingsveld om de recordmatch te bekijken en bewerken (of om een nieuwe te maken). Klik op de invulknop om uw aanmeldingsgegevens in te vullen of klik op 'Meer tonen' om afzonderlijke velden weer te geven/in te vullen.

Met de eenvoudig toegankelijke zoekbalk van KeeperFill kunt u zoeken in uw kluis om snel de gewenste aanmeldingsgegevens, betaalkaarten en persoonsgegevens zoals adressen te zoeken en in te vullen.

Nieuwe records maken

Keeper herkent wanneer u bij een aanmeldingsformulier van een site bent en vraagt u om een record te maken als dat nog niet is gebeurd.

Klik op + Nieuwe record maken

Controleer en bewerk de details van de door Keeper gegenereerde record en klik op het vinkje om de opgeslagen record in te vullen en opslaan in uw Keeper-kluis.

Wachtwoorden wijzigen

Met KeeperFill kunt u heel eenvoudig uw wachtwoorden wijzigen. Als u bij het formulier 'Wachtwoord wijzigen' van een site bent, ontvangt u een melding van Keeper met de vraag of u hulp nodig hebt bij het wijzigen van uw wachtwoord. Door op 'Ja' te klikken, helpt Keeper u bij het volgen van een paar snelle stappen om uw wachtwoord te wijzigen en tegelijkertijd de record in uw kluis bij te werken. Deze stappen bevatten een reeks prompts met de volgende acties:

 • Vul automatisch uw oude/huidige wachtwoord in

 • Genereer automatisch een nieuw veilig wachtwoord en vul dat automatisch in

 • Bevestig de wijzigingen en sla ze op in uw kluis

KeeperFill's prompt om een wachtwoord te wijzigen

Veilige add-ons

Veilige bestandsopslag

Keeper biedt veilige bestandsopslag om uw vertrouwelijke bestanden, foto's en video's te beschermen. Upload en bewaar bestanden zoals paspoortfoto's, medische kaarten, rijbewijzen, belasting- en leningpapieren, video's en andere privébestanden veilig naar uw Keeper-kluis.

U kunt bestanden toevoegen aan een bestaande record of u kunt een afzonderlijke record maken om het bestand of andere aanmeldingsgegevens los in op te slaan.

Klik op + Bestanden of Foto's om een bestand te uploaden of versleep het bestand rechtstreeks naar uw kluis.

BreachWatch

BreachWatch is een krachtige en veilige add-on die internet en het dark web scant op gelekte accounts en records die overeenkomen met degene die zijn opgeslagen in uw Keeper-kluis. BreachWatch stuurt u een bericht, zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen om uzelf te beschermen tegen hackers. Na activering controleert BreachWatch doorlopend op gecompromitteerde aanmeldingsgegevens en stuurt u een bericht als een van uw records een risico loopt.

Klik om uw BreachWatch-scan te starten vanuit het linker navigatiemenu op BreachWatch > Aan de slag.

BreachWatch scant vervolgens uw records en rapporteert eventueel daaraan verbonden risico's. Door op elke record te klikken, kunt u de stappen bekijken die nodig zijn om elk risico weg te nemen.

U kunt een risico wegnemen door het wachtwoord voor de betreffende website te wijzigen. Zodra u dat hebt gedaan, moet u de betreffende record in uw Keeper-kluis bijwerken met datzelfde wachtwoord.

Als u op 'Negeren' klikt, wordt die record overgeslagen bij toekomstige scans tot het wachtwoord is gereset. U kunt ook niets doen (uitstellen) en het risicovolle wachtwoord ongewijzigd laten. U loopt dan echter nog wel steeds risico.

Instellen twee-factor-authenticatie

Twee-factor-authenticatie (2FA) biedt een extra beveiligingslaag bij aanmelding bij uw Keeper-kluis of andere site of app door een tweede toegangscode te vragen bij de aanmelding.

We adviseren inschakeling van twee-factor-authenticatie voor erg waardevolle of vertrouwelijke accounts (bank, medisch en sociale media).

Klik om 2FA in te schakelen voor uw Keeper-kluis vanuit het vervolgkeuzemenu 'Account' op Instellingen > Beveiliging. Schakel 'Twee-factor-authenticatie' in en selecteer uw 2FA-methode.

Instelling sms:

(1) De sms-optie staat standaard aan. Selecteer een regio in de vervolgkeuzelijst (standaard VS+1), voer uw 10-cijferige telefoonnummer inclusief uw gebiedscode in en klik op 'Volgende'

2) Om te verifiëren dat u dit nummer en apparaat vertrouwt, voert u de Keeper-webcode in die is verzonden naar het verstrekte telefoonnummer. Selecteer de duur van uw 2FA-code vanuit het vervolgkeuzemenu en klik op 'Volgende'

U wordt telkens wanneer u zich aanmeldt bij uw kluis gevraagd om 2FA, tenzij u een alternatieve codeduur selecteert. Zakelijke klanten moeten mogelijk de code bij elke aanmelding invoeren, zoals bepaald door hun Keeper-beheerder.

Codes gaan maar een minuut mee. Als u een nieuwe code wilt laten versturen, klikt u op 'Een nieuwe code sturen'

Vervolgens worden back-upcodes weergegeven. Als u niet in staat bent om twee-factor-codes te ontvangen via het ingevoerde telefoonnummer, kunt u een van de vermelde codes gebruiken. Klik op 'Ik heb deze codes genoteerd' om te voltooien.

Als u GEEN sms-berichten ontvangt van Keeper, gebruikt u de TOPT-methode of neemt u contact op met support@keepersecurity.com om het probleem op te lossen.

Instellen Google en Microsoft Authenticator (TOTP)

(1) Zet 'Google en Microsoft Authenticator (TOTP)' aan en klik op 'Volgende'

(2) Gebruik het apparaat met de Google of Microsoft Authenticator-app en scan de verstrekte QR-code. De app erkent vervolgens de QR-code en produceert een verificatiecode.

(3) Voer die verificatiecode in en klik op 'Volgende'

U wordt telkens wanneer u zich aanmeldt bij uw kluis gevraagd om 2FA, tenzij u een alternatieve codeduur selecteert. Zakelijke klanten moeten mogelijk de code bij elke aanmelding invoeren, zoals bepaald door hun Keeper-beheerder.

(4) Vervolgens worden de back-upcodes weergegeven. Als u niet in staat bent om twee-factor-codes te ontvangen via het ingevoerde telefoonnummer, kunt u een van de vermelde codes gebruiken. Klik op 'Ik heb deze codes genoteerd' om te voltooien.

Als u Azure MFA (via de Microsoft Authenticator-app) wilt gebruiken als TOTP, moet de Azure-beheerder de verificatiemethode toestaan ('Verificatiecode van mobiele app of hardwarematige tekenreeks' bij het instellen van MFA in Azure.

Keeper DNA instellen:

Keeper DNA is een twee-factor-authenticatiemethode die gebruikmaakt van uw smartwatch als uw tweede factor.

Om gebruik te maken van deze functie, activeert u de schakelaar naast Keeper DNA en volgt u deze koppelingen om KeeperDNA op het platform van uw voorkeur in te stellen:

Instellingen

Gebruikers kunnen specifieke functies zoals taal, thema en twee-factor-authenticatie instellen in het instellingenmenu. U gaat naar het instellingenmenu via het vervolgkeuzemenu bij 'Account'.

Algemeen

 • Een nieuw kleurenthema kiezen

 • Klembordverloop instellen

 • Kies een andere taal: Engels VS en VK, Spaans, Japans, Roemeens, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees, Frans, Koreaans, Russisch, Arabisch, Grieks, Nederlands, Slovaaks, Braziliaan-Portugees, Hebreeuws, Pools, Duits, Italiaans en Portugees

 • Hoofdwachtwoord herstellen

 • Beveiligingsvraag herstellen

 • E-mailadres wijzigen

 • Dubbele records zoeken en verwijderen

 • Alle eigen records verwijderen

Beveiliging

KeeperFill

Verwijderen

De instructies hieronder zijn bedoeld voor de verwijdering van de Keeper-desktop-app (Keeper-wachtwoordbeheerder) voor Mac en Windows.

Als u de Keeper-wachtwoordbeheerder verwijdert, verwijdert u de gegevens van Keeper op het lokale apparaat. Gegevens die zijn opgeslagen in Keepers Cloud Security Vault worden NIET gewist.

Mac

 1. Sleep de Keeper-wachtwoordbeheerder-app naar de prullenbak.

 2. Leeg de prullenbak.

Als u Keeper-wachtwoordbeheerder verwijdert, verwijdert u ook de KeeperFill-browserextensie van Safari. De gegevens die zijn opgeslagen in Keeper's Cloud Security Vault worden NIET gewist.

Windows

 1. Navigeer naar het Startmenu van Windows > Instellingen > Apps en onderdelen.

 2. Klik binnen 'Apps en onderdelen' op de Keeper-wachtwoordbeheerder-app.

 3. Klik op 'Verwijderen'.

 4. U wordt gewaarschuwd dat de app en de gerelateerde info worden verwijderd. Klik op 'Verwijderen' om te bevestigen.

 5. Gebruikersaccountbeheer vraagt u om de wijzigingen aan uw apparaat te bevestigen. Bevestig de wijzigingen door op 'Ja' te klikken.

Contactgegevens

Klantenservice: support@keepersecurity.com

Zakelijke support: business.support@keepersecurity.com

Koppeling naar veelgestelde vragen: https://keepersecurity.com/faq.html

aanvullende tutorialvideo's zijn beschikbaar op: https://keepersecurity.com/support

Last updated